Våre sponsorer - klikk på bildene for å hoppe til hjemmesidene

Alt om vær og skiløyper på Venabygdsfjellet

Status på preparering av skiløyper: Løyper.net   -- Her er vår Kjøreplan  Skiløypekart
Webkamera: Trabelifjellet, Gunnarbu, Venabu Fjellhotell. Venabu Hytter
Værmelding:  yr.no, storm.no, AccuWeather
Snødybder:  yr.no-snødybder       Veimeldinger: FV27 Venabygdsfjellet
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Frivillige bidrag kan overføres til konto 2095 55 89654

eller vippses til #15363 VTSA

Status på regulering av skiløypene på Venabygdsfjellet

VTSA har lenge sett behovet for å få regulert skiløypene på Venabygdsfjellet for å sikre forutsigbarhet i løypekjøringen, og fremtidig utvikling og vedlikehold av løypenettet på Venabygdsfjellet. VTSA har en løpende avtale med Venabygd Grunneierlag, men en del av løypenettet går over eiendommer som Grunneierlagets medlemmer ikke eier. Hvilke eiendommer som eies av Grunneierlagets medlemmer, og hvilke som ikke gjør det, har det ikke vært mulig å få avklart. Når så også eiere av enkelte store fritidseiendommer nekter motorferdsel (preparering av skiløyper) over sine eiendommer, ble det klart at noe måtte gjøres for å sikre skiløypene for fremtiden. I et møte med teknisk avdeling i Ringebu kommune, ble det klart at regulering av løypenettet var eneste vei å legge grunnlag for sikring av løypenettet med gyldig avtale om motorferdsel, og juridisk bindende avtaler for å sikre rettigheter til å vedlikeholde løypenettet på Venabygdsfjellet.

Ringebu kommune har i arbeidet med kommuneplanens arealdel lagt inn skiløypenettet i forslagene som har vært ute på høring. Kommuneplanens arealdel er ennå ikke vedtatt, da det fortsatt er innsigelser knyttet til planen.Ringebu kommune har også 1 til 2 ganger i året oppe en sak om prioritering av planarbeid. Det er utvalg for plan og teknisk som behandler disse sakene.Regulering av skiløyper, først og fremst på Venabygdsfjellet og i Kvitfjell, har vært på lista over reguleringsplaner man ønsker å utarbeide, men har foreløpig hatt lav prioritet pga kapasitet og store overordnede planoppgaver.

For å få fortgang i arbeidet med reguleringsplan for skiløyper på Venabygdsfjellet, har VTSA engasjert Areal+ for å lage et utkast til reguleringsplan. Dette arbeidet blir snart avsluttet, og i løpet av september vil «utkast til reguleringsplan» bli oversendt til Ringebu kommune. Rådmannen er positivt innstilt til å overta planarbeidet etter dette, men dette må ha politisk avklaring.

Det er viktig å merke seg at alle kan sende inn sine egne kommentarer til høringsforslaget, som blir lagt ut i løpet av høsten.

Det er viktig å merke seg at reguleringsplanen i seg selv ikke gir rett til kjøring og preparering av løyper. Etter at reguleringsplanen er vedtatt, må det inngås avtaler med grunneiere.

Da planarbeidet er omfattende, som ofte er vanlig i slike store reguleringssaker, vil vi trolig ikke være i mål med juridisk bindende avtaler før til sesongen 2018/2019. I perioden frem til september, vil Ringebu kommune innkalle grunneierlag, turistbedrifter og Ringebu og Fåvang skiklubb til samtaler og gjennomgang av løypekart med innkomne merknader i samarbeid med styret i VTSA.

Styret i VTSA tror på en god og nødvendig reguleringsplan for Venabygdsfjellet, slik at all unødvendig uro omkring løypenettet kan unngås i fremtiden, og slik at kommende styre-arbeide i VTSA vil ha klare retningslinjer for sitt arbeide med å utbedre og vedlikeholde skiløypenettet. 

Fokus for styret kan da vris til å sikre fremtidig finansiering av løypenettet, til glede for oss alle som bruker fjellet. Se vedlagte Plankart med kommentarer for mottatte innspill til regulering av våre skiløyper.

På vårt medlemsmøte, som skal avholdes i høstferien (uke 40), vil ny oppdatering av reguleringsarbeidet bli presentert for våre medlemmer.

Hilsen

Styret i VTSA

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer