Alt om vær og skiløyper på Venabygdsfjellet

Status på preparering av skiløyper: Skisporet  -- Her er vår Kjøreplan
Webkamera: Trabelifjellet, Gunnarbu, Venabu Fjellhotell. Venabu Hytter
Værmelding:  yr.no, storm.no, AccuWeather
Snødybder:  yr.no-snødybder       Veimeldinger: FV27 Venabygdsfjellet
-------------------------------------------------------------------------------------------------

UPT - Avviser Reguleringsplanen fra VTSA

Det er trist at politikerne i Ringebu kommune ikke tar ansvar og sikrer skiløypene på Venabygdsfjellet.

De stemmer ned sine 3 tidligere vedtak om å gjennomføre en regulering, selv nå når de får planen ferdig utarbeidet?

Skiløypene på Venabygdsfjellet har vært veldig gode og løypenettet ble flott og variert. Hele fjellområdet er et attraktivt sted for utfoldelse i flott natur om vinteren. Det er mange som har interesse av skiløypene og det er sterke meninger om traseer, løypekvalitet, prepareringsfrekvens og veikryssinger. Noen har direkte interesse av løypene og noen har mer indirekte interesse av disse.

De fire partene på Venabygdsfjellet lett identifiserbare:

 1. Hytteeiere (potensielt 2000 hytter som handler i kommunens butikker)
  1. Hytteeierne har hytte på fjellet for blant annet å kunne gå på ski.
 2. Turistbedriftene (8 aktuelle bedrifter med skattebetalende arbeidsplasser)
  1. Turistbedriftene lever av betalende og besøkende skiturister.
 3. Grunneierne 2 grunneierlag (men også 250 frittstående små grunneiere)
  1. Grunneierne i eller utenfor Grunneierlagene, har direkte eller indirekte store inntekter av at fjellområdet som er attraktivt for salg av hytter, brøyting, bygging og vedlikehold av hytter.
 4. Ringebu Kommune (politikerne, men også en administrasjon)
  1. Ringebu Kommune har sine innbyggere som er interessert i å gå på ski, samt at næringslivet i kommunen generelt nyter godt av at fjellet med Ringebu sentrum er en attraktiv skidestinasjon.

Alle disse fire gruppene har et felles ønske om at skiløypenettverket på Venabygdsfjellet skal være attraktivt, men har litt ulik målsetting med det og bidrar svært ulikt til gjennomførelsen.

VTSA sin oppgave er å sikre finansiering og vedlikehold av løypenettet.

For å administrere disse interessene og samle dem i noe produktivt, ble det i 2008 opprettet et løypeselskap, Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA) med et frivillig valgt styre.  Styret i VTSA består i 2017-2018 av fire hytteeier-representanter og en representant for turistbedriftene.

Grunneierlaget valgte på eget initiativ å trekke seg ut av VTSA i 2015. Kommunen på sin side har ikke hatt egen representant i VTSA siden de gikk ut av styret i 2015.

Styret i VTSA jobber ut ifra formål i selskapets vedtekter og har fokus på tre hovedoppgaver:

 1. Sikre økonomisk grunnlag for løypekjøringen på Venabygdsfjellet
  1. Motivere alle fire interessenter til å bidra økonomisk
  2. Synligjøre løypeomfang og løypeverdi for alle interessenter
 2. Planlegge og avtale den faktiske løypeprepareringen med aktuelle løypekjørere
  1. Inngå avtaler om hvem som skal kjøre, og hvordan kvaliteten skal være?
  2. Forestå betaling for utførte tjenester
  3. Regnskapsføre all aktivitet
 3. Sikre lovlighet og legitimitet for løypenettverket.
  1. Skape forutsetninger for korrekt og lovlig planlegging og gjennomføring av grunnarbeider samt selve løypekjøringen
  2. Inngå nødvendige avtaler med relevante grunneiere

Alle styrets oppgaver er knyttet til ovenstående tre punkter og styrets medlemmer har ingen godtgjørelser for det arbeidet som legges ned i VTSA. Styrets medlemmer arbeider frivillig og er kun interessert i at vinterturistene skal kunne tilbys gode skiløypeforhold i Venabygdsfjellets fantastiske natur.

Hva er så vanskelig på Venabygdsfjellet?

Det er dessverre ikke fire homogene grupper med interessenter som er enige på Venabygdsfjellet!

 • Det er ikke alle grunneiere eller hytteeiere som liker at skiløypene skal gå over deres eiendommer. Den må gjerne gå i nærheten.
 • Det er ikke alle 150 frittstående grunneiere, eller Kjønnås grunneierlag, som skjønner prinsippene for at Venabygd grunneierlag skal få betalt for løypene på fjellet, når de selv ikke får betalt.
 • Det er ikke alle interessenter som ønsker at det skal bygges klopper over vann eller tas ned vegetasjon for å forberede vinterens skiløyper.
 • Det er ikke alle hytteeiere eller grunneiere som syns veiene på fjellet fortsatt skal være skiløyper og forbli ubrøytet om vinteren.  Vår vei må kunne brøytes, men ikke «Skiløypevegen» inne på fjellet.
 • Det er ikke alle interessenter som syns de andre interessentene bidrar nok økonomisk.
 • Det er ikke alle interessenter som betaler eiendomsskatten pluss skiløyper med glede.
 • Det er mange interessenter som syns dagens løyper er fantastiske og bare bør fortsette som de er.
 • Det er mange interessenter som ikke vet at VTSA risikerer å bli politianmeldt for å lage dagens løyper.
 • Det er mange interessenter som ikke forstår arbeidet som ligger bak å flytte en skiløype til «et annet sted» på grunn av veibrøyting.

Listen kunne vært gjort veldig lang, men tilbake til VTSA sine tre oppgaver:

 1. Økonomi: VTSA har grep om økonomien for løypekjøringen, og satser hvert år på å motivere til medlemskap eller frivillige bidrag på kr. 850,-
 2. Avtale for løypekjøringen: VTSA har også forutsigbare avtaler med de tre aktuelle løypekjørerne på Venabygdsfjellet for de neste tre årene.

MEN,

 1. Rettighetene til motorferdsel for å lage skiløyper om vinteren og preparere løypetraseene i sommerhalvåret er manglende, og likeså retningslinjene for brøyting av veier der hvor skiløypene går i dag. Det skyldes at det ikke er på plass avtaler med alle relevante grunneiere.

Et kjernepunkt!

Punkt 3 kunne antakelig vært delvis løst med et aktivt og godt samarbeid med Venabygd grunneierlag sine medlemmer, men det ønsker ikke styret i Venabygd grunneierlaget.  De har aktivt trukket Venabygd grunneierlaget ut av VTSA i 2015 og de vil ikke bidra til å klargjøre hvilke eiendommer de besitter innenfor løypenettet på Venabygdsfjellet. Samtidig har de ulovlig gitt VTSA rettigheter for motorferdsel og vedlikehold på flere hundre eiendommer de ikke har eindomsrettighet over, som har vært årsaken til all uenighet som har oppstått vedrørende skiløyper på fjellet.

Denne problemstillingen ble så diskutert med Ringebu kommune, som også blir involvert når VTSA blir politianmeldt for manglende avtaler på fjellet. Løsningen ville være å få skiløypene inn i kommunens planer og kart, gjennom en godkjent Reguleringsplan.

Merk!  VTSA startet planarbeidet for Reguleringsplan etter forslag fra kommunens administrasjon, og en uttalelse fra Landbrukssjefen om at en reguleringsplan var veien å gå.

Ringebu Kommune har allerede 3 ganger vedtatt at de ønsker skiløypene på Venabygdsfjellet regulert, de har bare ikke fått det prioritert. En regulering ville avklare hvilke eiendommer skiløypene går over og under hvilke forutsetninger. Regulering av skiløypene er det alle interessenter på fjellet trenger, men det må gis og tas litt, for ved en regulering: Når reguleringsplanen er gjennomført, vil privatrettslige avtaler bli signert med alle berørte grunneier.

 • Da kjører ikke VTSA ved løypekjørerne over eiendommer til grunneiere som politianmelder dem for dette etterpå.
 • Da brøytes ikke Flaksjølivegen til bilkjøring uten at det foreligger en ny og alternativ skiløype.
 • Da får alle eller ingen grunneiere betalt for skiløyper som går over deres grunn
 • Da blir det færre farlige løypekrysninger av RV 27 over fjellet
 • Da vet alle fire interessegrupper bedre hva som gjelder, og det kan skapes forutsigbarhet for skigåere, hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og Ringebu Kommune.

Det er oppsiktsvekkende at Ringebu kommune nå ikke vil legge reguleringsplanen de selv er for, ut på høring.

Det er denne muligheten til å få regulert skiløypene på Venabygdsfjellet politikerne i Ringebu Kommune har takket nei til denne uken, ved å stille krav om at VTSA må finne en umulig avtaleenighet med Venabygd grunneierlaget først. Husk:

 • En privat reguleringsplan må gjennomføres, før privatrettslige avtaler utarbeides.
 • VTSA har allerede en samarbeidsavtale med Venabygd grunneierlag, som gjelder frem til 2020.
 • Det finnes ingen godkjente avtaler om motorferdsel for hele løypenettet på Venabygdsfjellet.
 • Administrasjonen i kommunen anbefalte selv VTSA til å starte reguleringsplanarbeidet.
 • Turistbedriftene ønsket seg bedre forutsigbarhet for den ønskede turismen til kommunen.
 • Hytteeierne og mange frittstående grunneiere ønsket seg fortsatt godt opparbeidet løyper gjort lovlig og etter rettferdige avtaler overvåket av kommunen.
 • Ringebu kommune har anbefalt VTSA å starte reguleringsplanen, og Formannskapet innstilte på finansiering av arbeidet, og uten dårlig samvittighet for at en frivillig organisasjon blir sittende med kostnader på kr 210.000,- for å utføre et arbeide kommunen selv ønsket gjennomført.

Det er politikerne i Ringebu Kommune som etter press fra Grunneierlaget har kastet fra seg ballen.

Det blir spennende å se hvem som har lyst til å plukke denne ballen opp igjen med den mangel på samarbeide som eksisterer mellom VTSA og Venabygd grunneierlag, da Venabygd grunneierlag kun har en agende, å stoppe enhver form for regulering av skiløyper, slik mange kommuner allerede har gjennomfør.

Så fort en beslutning foreligger fra Kommunestyret i Ringebu kommune, vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i VTSA.

For styret i VTSA

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer